OLJE OG GASS

Utfordrende for OPEC

Oljeeksperten peker på flere forhold som drar i ulik retning.

– På grunn av de uheldige konsekvensene for miljøet og matvareprisene, vil trolig produksjonen av biodrivstoff bli forholdsvis begrenset i forhold til veksten i verdens samlede oljeforbruk, sier Kartevold.

Han understreker likevel at en aggressiv energipolitikk i sentrale land kan redusere veksten i oljeetterspørselen.

– Og det kan bli krevende for OPEC å tilpasse seg en slik markedsutvikling.

Kontrollerer

Kartevold forteller at OPEC sitter med nøkkelen i forhold til oljeprisen.

– OPEC søker etter signaler om veksttakten i verdens oljeetterspørsel, produksjonen av konvensjonell olje utenfor OPEC og produksjonsutsiktene for biodrivstoff og ikke-konvensjonell olje. Produksjonen av ikke-konvensjonell olje utenfor OPEC ventes å flate ut om få år. Men det er stor usikkerhet om etterspørselsutviklingen på lang sikt. Trolig anser de faren for å miste signifikante volumer av markedet som liten de nærmeste årene fordi det fremdeles er stor vekst i verdens oljeetterspørselen, spesielt i Kina. Men organisasjonen følger imidlertid nøye med på energipolitikken i de store forbrukslandene – både i vest og øst.

Store effekter

– Så lenge etterspørselen etter OPEC-råolje forventes å være moderat til høy, vil organisasjonen trolig fortsatt foreta en forholdsvis betydelig kapasitetsvekst, slik at råoljeprisene blir passe høye, slik OPEC ser det. Dette er krevende fordi de langsiktige konsekvensene av høye priser, både på etterspørselen og tilbudet av ikke-konvensjonell olje, trolig er vesentlig større enn de beskjedne effektene vi har sett på kort sikt, sier Kartevold.

Han understreker at det ikke nødvendigvis må til et teknologisk skifte for at oljeprisen skal reduseres dramatisk.

– Det er først og fremst tap av volumer innenfor transportsektoren, som står for nesten 60 prosent av oljeforbruket, som er viktig. Og hvis forbrukerne, kanskje spesielt i USA, velger biler som bruker mindre bensin, vil det redusere etterspørselen betydelig. Vi så en slik endring på 1980-tallet da oljeprisen lå på 80-90 dollar målt ved dagens priser. Da økte drivstoffeffektiviteten betydelig. En viss overgang fra store til mindre biler spilte også en rolle.Ledig kapasitet

Når det gjelder den samlede produksjonsveksten fra OPEC, ser vi få urovekkende signaler foreløpig, ifølge oljemarkedseksperten.

– Saudi-Arabia har fremdeles ledig kapasitet, men markedet vurderer denne som begrenset i forhold til sosial og politisk uro og risikoen for bortfall av produksjon. Og det er nettopp dette som bidrar til de høye råoljeprisene.

– Men hvis det etter hvert blir skulle bli stabilitet i Irak, og Iran lykkes med å tiltrekke seg utenlandsk teknologi, kan en tenke seg muligheten for at kapasitetsveksten i OPEC blir for høy. Da vil organisasjonen få en krevende oppgave med å begrense produksjonen, noe som ikke alltid er lett, sier oljemarkedseksperten.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.