BYGG

Utenlandsk eierskap

Joachim Seehusen
12. sep. 2006 - 13:37

– AF Gruppen har i dag ingen utenlandske aksjonærer av betydning. Vi opplever imidlertid økende interesse også fra utlendinger og har derfor besluttet å rapportere på norsk og engelsk fra og med 2. kvartal 2006, sier konserndirektør Kristian Johansen i AF Gruppen

Block Watne har kun vært på børs siden mars i år, så erfaringen er kort. – Vi merker forholdsvis stor interesse, fortrinnsvis fra profesjonelle investorer i Storbritannia, USA og Nord-Tyskland, sier konsernsjef Terje Nilsen. – det er to-delt dette med utenlandsk eierskap. På den ene siden er det store utenalandske entreprenører som har kjøpt seg opp og som later til å bli. Så har det vært mange småhusprodusenter, ofte svenske, som har trukket seg ut igjen.

Les mer om: