Ut med flammehemmerne

  • energi

Forskere fant tidligere høyt innhold av penta brom difenyler (penta-BDE) i fisk fra Mjøsa. De regnet da med at det var fra en lokal utslippskilde.

Fabrikken har benyttet penta-BDE siden 1997. Fortsatt benyttes denne der det er krav om effektiv flammehemming. Men siden i fjor har bedriften arbeidet for å finne en mindre miljøskadelig flammehemmer.

Nå er fabrikken pålagt å analysere avløpsvannet fra prosessbad, i slam fra sedimentbasseng og i ukeblandprøve. Er ikke SFT tilfreds med resultatene 15. august, vil de kreve utslippene stanset innen utgangen av året.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå