Ut for å lære

Sivilingeniører med gründererfaring fra USA og kompetanse innen finansiering, strategiutvikling og markedsføring vil bety et viktig tilskudd til morgendagens norske næringsliv.

Det er Gründerskolen som sender ut studenter med vekt på entreprenørskap innen IKT, bioteknologi, produktdesign og havbruk. Gründerskolen er et tivekttalls program som inkluderer et utenlandsopphold. Studentene har 3-6 års bakgrunn fra høyere utdanning og får en krevende sommer. De skal arbeide i en nystartet bedrift på dagtid og studere på kveldstid, sier skolens kontakt Ole Håkon Eek-Nielsen.

Første gang Gründerskolen ble arrangert, var i 1999 av Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Nå er den et samarbeid mellom UiO, NTNU og noen andre læresteder i Norge. Eksportrådet står for kontakten med de utenlandske bedriftene.

I Norge har tradisjonelt de store bedriftene vært mest attraktive for nyutdannede. Gründerskolen vil at det skal bli mer attraktivt å gå inn i nyetableret, usikre og spennende bedrifter. Skolen arbeider også for å øke andelen doktorgradsstudenter.

(lh)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå