Usikrede tunneler

Skien trafikkstasjon er snart klar med beredskapsplanene for tunnelene, men det tar tid å brannsikre kablene, skriver Vegen og vi. Grunnen til manglene er at kravene i brannforskriftene er endret siden tunnelene ble bygget.