NYHETER_BYGG

Usikre høyspentmaster

6. juni 2001 - 11:00

Hittil er Statnett den eneste netteieren som har tatt seg bryet med å undersøke tilstanden på sine høyspentmaster. Så langt har de funnet at 1–2 prosent av deres rundt 120.000 betongfundamenter har så store frostskader at de må skiftes ut. Dette alene kan i så fall koste oppunder 100 millioner kroner. Også andre netteiere har funnet skader, uten at de har oversikt over omfanget.

Tilstanden til Statnetts mastefundamenter er kartlagt gjennom et treårig forskningsprosjekt, der Statnett har utviklet et komplett vedlikeholdssystem for mastefundamenter. I alt har det gått med nærmere ti millioner kroner til prosjektet.

Bedre grunnlag

– FoU-prosjektet har gitt oss et langt bedre grunnlag for å gjennomføre riktige vedlikeholdstiltak til riktig tid i tiden fremover, sier forskningssjef Lars Vormedal i Statnett.

Prosjektleder Henning Gundersen forteller at tilstanden til 30–40 prosent av fundamentene er kartlagt hittil. – Tilstanden er heldigvis ikke så ille for mastefundamentene som vi fryktet da prosjektet ble startet i 1998, sier han.

– Fram til 1998 krevde ikke Statnett frostsikker betong i fundamentene, og det er nettopp frost som vi ser er den dominerende skadeårsak. En annen medvirkende årsak til skadene er at en stor andel av fundamentene er støpt om vinteren etter til dels lange transporter av betongen, opplyser Gundersen.

Samler vann

Undersøkelsene har avdekket store variasjoner på betongkvaliteten i fundamentene. Målingene viste også at mange fundamenter var nesten 100 prosent vannmettet.

Vannet kommer ikke bare fra en fuktig grunn. Toppen er ofte laget slik at vannet ikke renner av. Her samles både vann fra nedbør og kondensvann fra mastestålet. Det høye vanninnholdet i betongen gir spesielle utfordringer ved valg av rehabiliteringsmetode og -materialer.

Flere finner skader

Gundersen vil fremheve at Statnett faktisk har tatt seg bryderiet med å kartlegge omfanget, og offentliggjøre resultatene. – Vi har mistanker om at tilstanden ikke er bedre hos de øvrige netteierne, sier han.

Dette kan divisjonsjef Hans Terje Ylvisåker hos BKK Nett bekrefte. – Vi har identifisert en del skader på våre betongfundamenter, uten at vi kan si noe om omfanhet. Vi er imidlertid i ferd med å kartlegge problemet, sier han. Selskapet eier drøyt 5200 kilometer luftledningsnett på drøyt 50.000 betongfundamenter på Vestlandet.

Les mer i TU nr. 23, som kommer på nett og papir 14. juni.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.