DOKTORGRADER

Usikkerhet i strategisk planlegging

Bakgrunnen for arbeidet har vært teleselskapenes mangel på metodeverktøy som kan håndtere strategiske problemer hvor usikkerhet og dynamikk er fremtredende, for eksempel ved teknologivalg og produktutforming.

I strategisk planlegging finnes det få verktøy som kan brukes for å håndtere problemer hvor usikkerhet og dynamiske aspekter spiller en vesentlig rolle. Dette er vanskelige problemer, og gode løsninger er ikke nødvendigvis intuitive.

Stokastisk programmering kan håndtere usikkerhet og dynamikk i problemer, og har generell anvendelse, men er et kvantitativt fagfelt. Metodene kan derfor være vanskelig tilgjengelige i anvendte problemstillinger. Reitan plukker ut essensielle momenter fra stokastisk programmering som gjør at man kan bruke fagfeltet i en kvalitativ tilnærming til strategiske problemer.

Ved hjelp av stokastisk programmering belyses forskjellige strategiske problemer innen telekommunikasjon: kjøp og salg av båndbredde, og introduksjon av «smarte hus» med tjenester som timesmåling av strømforbruk, energistyring og alarm- og sikkerhetstjenester.

For fagfeltet, stokastisk programmering, peker avhandlingen på områder hvor fagfeltet har potensial som et kvalitativt verktøy. Innen telekommunikasjon formaliserer og belyser oppgaven aktuelle problemer.

Avhandlingen har tittelen «Managing Uncertainty in Strategic Planning: Cases from telecommunication / Håndtering av usikkerhet i strategisk planlegging: eksempler fra telekommunikasjon». Arbeidet er utført ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU.

Professor II Stein W. Wallace, som er professor i full stilling ved Høgskolen i Molde, har vært hovedveileder. Medveiledere har vært professor II Jan A. Audestad, NTNU, og førstemanuensis ved Høgskolen i Molde Nils Jacob Berland. Arbeidet er finansiert av Telenor FoU.

Bård Karsten Reitan er sivilingeniør (1999) fra Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU, og er ansatt som forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Disputas: 21. mars.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.