ARBEIDSLIV

Usikker tid for byggebransjen

Boligbyggingen vil ligge på omtrent samme nivå i 2003 og 2004 som i år.

Årets boligbygging forventes å komme opp i 23.000 igangsatte boliger, en nedgang fra 25.266 året før. En av grunnene til nedgangen er at Husbankens rammer allerede er brukt opp, og at private banker er mer restriktive med lånerammen enn tidligere.

Til neste år håper bransjen på 2 milliarder mer i økte lånerammer fra Husbanken, noe som kan gi like mange igangsatte boliger for de neste to årene som i år.

- Hadde vi ikke hatt Husbanken under boligkrisen på nittitallet ville vi bygd 10.000 boliger i året mot rundt 20.000. Tross dette ble det bygd nærmere 6000 boliger for lite på hele nittitallet, understreker seniorøkonom Kjell Senneset i Byggenæringes Landsforening (BNL). Dette har presset prisene på boliger oppover noe dagens boligkjøpere får merke.

Store sykehusprosjekt

Store sykehusprosjekt både i Trondheim, som er i gang allerede, og i Akershus vil sørge for økt igangsetting i 2003 når det gjelder yrkesbygg. Den nye operaen og bygging av Handelshøyskolen BI i Nydalen vil også føre til økt aktivitet i denne sektoren. Ellers i landet er det moderat bygging på dette området.

I tillegg øker behovet for vedlikehold og rehabilitering av bygninger.

- Det er de store boligmassene fra syttitallet som nå er kommet på rehabiliteringsstadiet. I tillegg får vi vekst i dette markedet på grunn av økt satsing på rehabilitering av skoler som gjør at vi tror investeringene vil øke med rundt 5 prosent, mener adm.dir Sverre A. Larssen i BNL.

- Vi forventer også økt aktivitet i anleggssektoren ut i fra politiske signaler og de forutsetningene som er lagt i Nasjonal Transportplan. Full sysselsetting i anleggsbransjen tror Larssen imidlertid ikke vi kommer til å oppnå i nærmeste framtid.

Bransjen ser lysere enn på lenge på rekrutteringssituasjonen de neste par årene. De har likevel øynene oppe for problemer som oppstår når store kull pensjoneres i framtida, og vil allerede i høst se på mulighetene til å rekruttere tysk arbeidskraft til Norge.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.