Useriøse innlegg?

Så komplekst klimaproblemet er, er det høyst forståelig at det fore kommer ulike retninger selv innenfor de vitenskapelige miljøene. Her er jo så mange vitenskapsgrener inne i bildet. Geologer, botanikere, zoologer, havforskere og arkeologer er eksempler på grupper som sammen med de meteorologirelaterte vitenskapsgrener kan bidra med verdifull kunnskap om klimavariasjoner opp gjennom tidene.

Det kan ikke være noen enkel sak å ta stilling til om et synspunkt er useriøst eller ikke. Det fordrer tilstrekkelig innsikt i de mange fagfeltene. Man kan lett begå den feilen å forkaste synspunkt som senere kan vise seg å være riktige. Selv om det kan forekomme feilvurderinger, er dette en del av spillet.

Det skal godt gjøres at det i de mange nasjonale vitenskapsmiljøer som befatter seg med klimaproblematikken, ikke fins seriøse vitenskapsmenn som er uenige med de slutninger som kommer til uttrykk i flertallskonklusjoner.

Skal man fremme vitenskapelig forskning, må det også være rom for kriti kere og også for “useriøse” synspunkt.

Det er ingen grunn til at TU skal legge om sin strategi i klimadebatten.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.