Urgammelt materiale

  • naturvitenskap

En geokjemiker fra Lawrence Livermore National Laboratory og forskere fra Royal Ontario Museum, University of Hawaii og Moskvas Statsuniversitet har foretatt en nøyaktig datering av det eldste kjente materialet i vårt solsystem.

Materialet er 4,57 milliarder år gammelt og går under betegnelsen CAIs (Calsium Aluminum-rich Inclusions - kalsium aluminium-rike innleiringer. Forskergruppen har også funnet at de såkalte kondrulene, et annet urgammelt materiale, er 2-3 millioner år yngre enn CAIs.

Så vel CAIs som kondrulene er funnet i form av millimeters korn i kondritt-meteoritter, og massespektrometre er benyttet i aldersbestemmelsen ved å måle nedbrytingen av uran 238.