Urgammelt materiale

En geokjemiker fra Lawrence Livermore National Laboratory og forskere fra Royal Ontario Museum, University of Hawaii og Moskvas Statsuniversitet har foretatt en nøyaktig datering av det eldste kjente materialet i vårt solsystem.

Materialet er 4,57 milliarder år gammelt og går under betegnelsen CAIs (Calsium Aluminum-rich Inclusions - kalsium aluminium-rike innleiringer. Forskergruppen har også funnet at de såkalte kondrulene, et annet urgammelt materiale, er 2-3 millioner år yngre enn CAIs.

Så vel CAIs som kondrulene er funnet i form av millimeters korn i kondritt-meteoritter, og massespektrometre er benyttet i aldersbestemmelsen ved å måle nedbrytingen av uran 238.