Urent drikkevann skaper problemer

Dette skriver Kommunalteknikk. Antall vannverk som leverer udesinfisert drikkevann reduseres stadig. Men først når alle vannverk er utrustet med to hygieniske barrierer er den viktigste kilden til vannbårne sykdommer fjernet.

Humusfjerning

I Aust-Agder har flere kommuner registrert økt humusfarge i sine drikkevannskilder i løpet av de siste årene.Et prosjekt med forsøk på å fjerne humus viser at kitosan alene eller jernklorid alene er de mest interessante alternativene. Bruk av kitosan fører til minst slam, og det tilføres ingen stoffer som skaper deponeringsproblemer. Kjemikaliekostnadene må veies mot ombyggings- og deponeringskostnader, skriver Kommunalteknikk.

Les mer om: