FORUM

Uøkonomisk kraftforsyning

ENERGI NorNed-kabelen er en fantastisk mulighet for norsk kraftbransje, sier Steinar Bysveen i Energibedriftenes landsforening til Teknisk Ukeblad nr. 2307. Han begrunner det med at denne sjøkabelen vil gi bedre utnyttelse av både vannkraftsystemet i Norge og varmekraftverkene i Nederland og naboland. Statnettsjef Odd Håkon Hoelsæter bekrefter dette, og legger til at kabelen vil gjøre kraftforsyningen og kraftprisen i Norge mindre avhengige av været.

NorNed-kabelen bør i år med middels nedbør brukes til eksport hver dag og import hver natt, for å utnytte den store prisdifferansen mellom dagkraft og nattkraft sør for Nordsjøen. I år med mye nedbør blir det aktuelt å sløyfe importen om nettene, og eksportere i mange flere timer hvert døgn. I år med lite nedbør blir det aktuelt å redusere eksporten til 1-2 timer hver dag, og importere kraft storparten av døgnet. Denne sjøkabelen vil altså åpne for betydelig økning av både eksporten i våte år og importen i tørre år, så kraftmarkedet blir mer stabilt enn på lenge.

Medaljens bakside er at denne rekordlange sjøkabelen blir dyr: Anleggsbudsjettet er 4,6 milliarder kroner. Brukerne av kabelen må betale så mye at rimelig rente, avskrivning og andre kostnader dekkes. Det gjelder uansett om kostnadene fordeles på bare den kraften som vil gå via denne kabelen, eller blir et fast tillegg til den ordinære nettleien alle nå betaler. Med det førstnevnte alternativet blir det i første omgang kraftselskapene som må betale. Med det sistnevnte alternativet sendes regningen direkte til forbrukerne, mens kraftselskapene vil tjene mer enn hittil på både eksport og import av kraft.

Undertegnede mener at det bør bli best mulig samsvar mellom nytten av denne sjøkabelen og betalingen for bruk av den. Da må det betales bare for kraften som går via kabelen. Denne betalingen bør være proporsjonal med økningen av verdien av kraften, når den transporteres fra eksportlandet til importlandet. Dette for at det skal bli lønnsomt å bruke kabelen også når det ikke er stor kraftprisforskjell mellom Norge og Nederland.

Statnett er nå ekstra sterkt involvert i kraftforsyningen til Midt-Norge: Dette selskapet utplasserer nå uøkonomiske mobile gasskraftverk der, fordi politikerne har sagt ja til store industriprosjekter, men nei til kraftprosjekter der. Rikspolitikerne har med en ca. 15 år gammel energilov faktisk fraskrevet seg ansvaret for kraftforsyningen. De har flyttet dette ansvaret til nettopp Statnett, som må trå til med mobile gasskraftverk i Midt-Norge og flere dyre kabler under Nordsjøen når politikernes bidrag til kraftforsyningen ikke strekker til.

Jo Heringstad

Les mer om: