ENERGI

Unødvendig med gasskraftverk

Jæren er den første regionen i Norge som har et fullt fungerende distribusjonsnett for naturgass.

Gassrøret over Boknfjorden som lyder navnet Rogass er knyttet til Europipe II rørledningen på Kårstø.

Den 18. februar gav Petroleumstilsynet tillatelse til å sende gass inn i røret. Røret som er 47 kilometer langt er på 10 3/4 tommer. Gassled står som operatør for Rogass.

Det er designet for produksjonstrykk på 192 bar, som er designtrykket for Europipe II. Med dette trykket og størrelsen på røret kan store mengder energi fraktes gjennom røret. Kapasiteten er stor nok til å kunne dekke to gasskraftverk i tillegg til forbrukerne på Jæren.

Men Torkildsen setter et spørsmålstegn ved om det er nødvending å bygge gasskraftverk når det finnes et gassdistribusjonsnett i området. Han mener det er langt enklere å nytte gassen direkte hos forbruker, enten det er til oppvarming, kjøling eller til kraftgenerering i små kogenereringsanlegg.

- Trenger forbrukere elektrisk kraft, er det enkelt å sette opp et lite kogeneringsanlegg. Det er ikke nødvendig å søke konsesjon så lenge det er mindre enn 5 MW, hvilket dekker nærmere 500 boligenheter, med både strøm, vann og varme. Det betyr en enklere kraftdistribusjon og et mer distribuert energisystem enn det vi kjenner fra Norge, men som er vanlig i Europa, sier Torkildsen.

Kogeneneringsanlegg av denne størrelsen er også i høyeste grad aktuelt for ancendelser i industri og landbruk.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.