KRAFT

Unik turbinteknikk gir energihåp

MULIGHET: Stipendvinnerne Per Reidar Ørke (fra venstre) og Trond Melhus sammen med Frederic Hauge som er medlem av bedømmelseskomiteen for prisen. Bildet er tatt i vann- og avløpsetatens vannmagasin ved Ullevål Sykehus hvor det er utredet mulighet for å bruke denne typen teknikk.
MULIGHET: Stipendvinnerne Per Reidar Ørke (fra venstre) og Trond Melhus sammen med Frederic Hauge som er medlem av bedømmelseskomiteen for prisen. Bildet er tatt i vann- og avløpsetatens vannmagasin ved Ullevål Sykehus hvor det er utredet mulighet for å bruke denne typen teknikk. Bilde: KNUT STRØM
Knut StrømKnut StrømKnut Strøm
9. mai 2007 - 11:55

Teknologien kan for eksempel benyttes til å lage små kraftverk i vannverk eller til å utnytte kjølevann fra oljerigger offshore.

E-CO Energis stipend er på 100.000 kroner.

– Selskapet har en interessant forretningsidé og har på en innovativ måte utnyttet kjent teknologi til å utvikle et eget patentsøkt forretningskonsept, sier Hans Erik Horn, adm. direktør i E-CO Energi.

Teknologien kan for eksempel anvendes i vannverk hvor trykket reduseres fra et høydebasseng til forbruker gjennom trykkreduksjonsventiler. Denne energien blir i de fleste vannverk i dag ikke utnyttet.

Utgangspunkt i pumpe

– Konseptet består av utstyr som kan redusere og styre nedstrømstrykket i et væskestrømmende rør, samtidig som det omgjør energien frigjort fra trykkfallet til elektrisk energi, forklarer Trond Melhus som har klekket ut konseptet med utgangspunkt i en såkalt lobe-pumpe.

Melhus opplyser at konstruksjonen i første omgang er laget for å kunne installeres i eksisterende vannverk. I dag reduseres trykket fra et høydebasseng til forbrukeren gjennom trykkreduksjonsventiler. Den energien som da blir frigjort, går til spille.

Utstyret til Evergreen er konstruert slik at det enkelt kan kobles inn på flensene i eksisterende anlegg.

Skalerbar

Teknologien er skalerbar og kan også benyttes for andre væsker enn vann.

Et aktuelt anvendelsesområde er i offshore-industrien.

– Gjennom utnyttelse av kjølevann fra oljerigger eller trykkreduksjon av produsert olje fra havbunnsreservoar, kan det også produseres elektrisitet til bruk på offshore-installasjonene, hevder Melhus.

Hydrokarboner produseres fra reservoarer med meget høyt trykk.

– Regner vi med et snitt på 200 bar, tilsvarer den norske oljeproduksjonen på tre millioner fat et energipotensial på 1 TWh ved å ta i bruk teknologien, påstår Melhus.

Pilottest

Energreen vil bruke stipendmidlene på 100 000 kroner til å gjøre en pilottest i en tidligere drikkevannsledning på Sør-Jæren i samarbeid med drikkevannssprodusenten I.V.A. R. og Lyse Energi.

– Selskapet drives av kompetente mennesker som har gode forutsetninger for å klare å realisere ideen, sier Melhus.

Det er nå tredje gang E-CO Energi deler ut stipendet ”Ren energi”. Stipendet tildeles enkeltpersoner eller miljøer i etableringsfasen som ønsker å kommersialisere en idé eller et prosjekt som fremmer utviklingen av fornybar, miljøriktig og lønnsom energi.

Les mer om: