IT

Ungdommen vil stemme på papir

Unge velgere stoler på internett, men foretrekker et formelt valglokale.

Hensikten med e-valg

  • Øke tilgjengeligheten for velgerne, spesielt funksjonshemmede
  • Nye generasjoner forventer e-løsninger
  • Raskere og mer korrekt valgoppgjør
  • Muliggjøre direktedemokrati til lav kostnad (folkeavstemninger)

Folk stoler på elektronisk valg over internett.

Det viser evalueringen av forsøket med e-valg i ti forsøkskommuner i fjor høst.

Arbeidet er gjennomført i regi av Institutt for samfunnsforskning, i samarbeid med flere institusjoner.

Det er i tråd med oppfatningen før valget.

Nettet ikke viktig

Derimot er ikke de yngre velgerne så opptatt av e-løsninger som forventet.

Noe av hensikten med prosjektet var at "Nye generasjoner forventer e-løsninger".

Men ungdommene er ikke så opptatt av å benytte muligheten til å stemme på nettet.

Det viser en spørreundersøkelse blant ungdommer i alderen 16 - 18 år i Mandal.

Tradisjonelle

Forskerne kaller dem "tradisjonalister med teknologitillit":

De har høy tillit til at e-valgløsningen er trygg, men det er i første rekke en løsning for de som ikke kan møte opp på valgdagen.

Selv foretrekker de å bruke tradisjonelle metoder - å oppleve den formelle og høytidelige rammen rundt det å oppsøke stemmelokalet og avgi sin stemme der.

De er mer opptatt av hvorfor de unge skal bruke stemmeretten enn hvordan de gjør det.

Undersøkelsen er basert på et utvalg av ti personer. Med andre ord litt tynt, så forskerne regner med at disse ikke helt gjenspeiler holdningene i befolkningen.

Tillit

Det norske folk har i stor grad høy tillit til hvordan e-valget gjennomføres på.

I forsøkskommunene var tilliten noe lavere, men forskerne tror ikke det handler om svekket tillit i praksis:

Disse velgerne er blitt mer oppmerksomme på hvordan valg gjennomføres og dermed har et mer kritisk blikk på organiseringen.

Alle ble lurt i falskt e-valg

Hemmelig valg

Den største kritikken mot e-valg er faren for at valget ikke lenger vil være hemmelig når ingen funksjonærer er til stede og holder øye med at folk er alene i avlukket.

Det kan føre til påvirkning av partivalg, og kjøp og salg av stemmer.

Ikke alene

Og i forsøkskommunene var 27 prosent ikke alene da de avga stemme over internett.

I hovedsak var ektefelle/samboer eller annen familie i samme rom.

En mindre andel trengte bistand for å stemme, og 1 prosent av de som ikke var alene oppgir at de ble forsøkt påvirket av vedkommende.

Kjøp av stemmer

Kritikerne frykter kjøp og salg av partistemmer når prosessen foregår utenfor valglokalets kontrollerte omgivelser.

Rapporten viser at to prosent av e-velgerne opplevde at noen forsøkte å kjøpe stemmen deres.

Avsnittet er korrigert etter feil informasjon om at stemmekjøp var dokumentert.

Ingen alarm

Forskerne mener andelene er så små at det ikke er grunn til alarm.

Omfanget er det samme som i undersøkelser av ordinære valg.

Og i sum er tallene så usikre at det er umulig å kartlegge presis i hvilken grad valg over internett fører til utilbørlig påvirkning.

Vellykket e-valg tross datastopp

Ingen effekt på valgdeltakelsen.

Muligheten til å stemme over nettet ser ikke ut til å ha påvirket valgdeltakelsen.

Fra før lå de ti forsøkskommunene litt under gjennomsnittet for landet.

I kommune- og fylkestingsvalget i fjor høst økte deltakelsen som i resten av landet, med tre prosent.

11 prosent sier de ikke ville ha stemt hvis internett ikke var tilgjengelig.

Forskerne tror andelen ville vært lavere hvis det hadde vært snakk om hele landet.

Les også:

De beste bredbåndsbyene

Elendig start for "nye" internett

Usikret kryptering i mobilbanken 

– Staten trenger egen tweeter 

Slik skal bredbåndet bli billigere 

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.