Ungdom i kø for billige boliger

Av de 110 leilighetene som skal være ferdige om ett år, er allerede 50 prosent tinget.

Leilighetene er speiselt utviklet med tanke på unge mellom 18 og 35 som skal etablere seg i boligmarkedet. Dette er leiligheter med en egen utleiedel og gunstig husbank-finansiering. Lave rentekostnader samt skattefri leieinntekt skal være med på å gi de unge økonomisk drahjelp i startfasen.

Leilighetene er organisert som borettslag og med aldersavhengige vilkår for kjøp av andel. Utleiedelen kan med enkle grep inkluderes i hovedleiligheten når det er ønskelig.

Konseptet omfatter to typer leiligheter, en på 60 og en på 80 kvadratmeter. Den minste har en utleiedel med egen inngang, den største har to utleieenheter. Faktiske boutgifter er for den største beregnet til 4.400,- kroner per måned. Den minste vil komme seg på 3.900,- kroner.

I løpet av juni starter byggingen i Trondheim og konseptet vurderes også av en rekke andre kommuner.