SAMFUNN

Ungdom blåser i Forskningsdagene

Markeds- og Mediainstituttet (MMI) har utført 1006 intervjuer av et tverrsnitt av befolkningen over 15 år. Bare 333 personer hadde hørt om Forskningsdagene. Det er omtrent like få som i fjor. 46 prosent av disse fikk vite om arrangementet i uke- eller dagspressen.

I aldersgruppen fra 15 til 25 år var det svakest interesse. Kanskje ikke så rart, i lys av den elendige rekrutteringen til realfagene for tiden. Forskningsrådets informasjonsdirektør, Paal Alme, mener at det er viktigst av alt å få med undommen.

– De er morgendagens potensielle forskere, og skal ivareta forskningens kår i fremtiden, sier Alme.

27 av de spurte personene hadde besøkt arrangementet. Det tilsvarer åtte prosent av de som visste om det. Den typiske besøkende er en person med høyere utdanning, som er over 60 år og bor i Oslo-området. Men entusiasmen var like stor i alle aldersgrupper fra 15 til 49 år. Nyfikenheten var størst blant de med høyest utdanning, og menn og kvinner var like interesserte.

Les mer om: