Under felles tak

Det er ikke snakk om fusjon, i hvert fall ikke foreløpig, men styret i RIF mener dette er en naturlig utvikling. Samboerskapet betyr at organisasjonene vurderer å etablere fellesfunksjoner.

NPA og RIF har samarbeidet i mange år innen kursvirksomhet, statistikk og påvirkningsarbeid. De har også diskutert om organisasjonenes lokalforeninger kan gå sammen, men uten å fatte vedtak om dette. I dag har de et utstrakt samarbeid lokalt, blant annet om medlemsmøter.

Det er ikke avklart hvor organisasjonenes nye adresse blir, men NHO-bygget på Majorstua i Oslo antydes som en mulighet.