IKT

UMTS-midler til forskning

Dordi Digre
12. mars 2002 - 17:55

Et forlik i det danske Folketinget sørger for at inntektene for fire år fremover går til forskning og IT, i alt 2090 millioner danske kroner.

400 millioner skal fordeles i år, mens det resterende beløpet fordeles over de neste tre årene med stigende profil. Det forutsetter at partilederne kommer til enighet uttaler Gitte Lillelund Bech fra Venstre til danske Ingeniøren.

Enkelte av forlikspartiene mener at det settes av for lite penger til den frie forskningen, mens atter andre vil ha mer til nanoteknologi. Lene Jensen fra Socialdemokratiet hadde gjerne sett at hele beløpet ble fordelt over fire år allerede nå.

Enigheten om de resterende midlene kan altså sitte langt inne.

Les mer om: