IKT

UMTS kommer

Finn Halvorsen
18. okt. 2002 - 08:11

Usikker etterspørsel, lempede lisenskrav fra regulatørene, nedskrevne verdier og skrinlagte lanseringer. Dette er stikkord for UMTS-utviklingen så langt.

Likevel konkluderer en fersk undersøkelse fra det britiske markedsundersøkelsesselskapet EMC med at det ikke lenger er snakk om "hvis", men "når" UMTS kommer for fullt.

De regner med et kommersielt UMTS-tilbud fra ca. 40 vest-europeiske operatører i løpet av neste år, de fleste i annet halvår.

Så langt er det bare Isle of Man og Monaco som har kommersielle UMTS-tilbud, og bare i meget begrenset omfang. Det er dessuten meget begrenset tilgang på kombinerte GSM/UMTS-telefoner. De begynner etter hvert å komme fra flere ulike leverandører, og vil forhåpentlig være klare i masseproduksjon neste høst.

Både NetCom og Telenor Mobil sier at de har søkt om to års utsettelse i forhold til de opprinnelige konsesjonskravene. Telenor Mobil presiserer dog at de enn så lenge bygger i henhold til de opprinnelige krav. Det vil si at de faktisk i har et nettilbud i deler av landet allerede fra desember i fjor.

NetCom sier de ikke har noen tro på kommersiell UMTS-drift i Norge før i 2005.

Les mer om: