NYHETER_BYGG

Ulønnsomt nå

Statskraft mener at det ikke lønner seg å bygge norske gasskraftverk med dagens CO2-avgifter. – Jeg er ikke motstander av at vi importerer kullkraft i ti år til – dersom vi imens kan bruke noen av de enorme inntektene vi får fra olje- og gassproduksjonen til å utvikle ny renseteknologi, sier Frederic Hauge i Bellona.

Hauge påpeker at Norge har en unik mulighet til å lagre CO2 under Nordsjøen og sier at dette kunne være selve svaret på drivhusproblematikken.

Angriper Bjerke

Hauge har meget store innsigelser mot at miljøvernminister Siri Bjerke gjorde om Naturkrafts tillatelse til å etablere gasskraftverk på Kollsnes og Kårstø.

– Norge kan ikke bare drive og kjøpe kvoter. Vi må ta vår del av kostnadene med å utvikle teknologier som gir renere gasskraft. Den nye teknologien kan senere benyttes på gassfelt i resten av verden.

Frederic Hauge ser for seg et hydrogenkraftverk på Granefeltet – der CO2 injiseres for å øke produksjonen i stedet for å injisere store mengder naturgass.

Opphever rensekrav

Miljøverndepartementet har vurdert gasskraftverk i Norge i sammenheng med utviklingen i det nord-europeiske energimarkedet og den effekten norske gasskraftverk vil ha på de samlede utslippene av CO2. – Den nye vurderingen viser at de samlede CO2-utslippene sannsynligvis blir mindre med de norske gasskraftverkene enn uten. Når miljøeffekten sannsynligvis blir positiv, finner jeg det klart at omgjøring kan skje innenfor forurensingslovens rammer, sier stasråd Bjerke.

De nye tillatelsene opphever kravet om rensing av CO2-utslippene. Dette er i tråd med Stortingets vedtak om å ikke stille strengere utslippskrav for klimagasser enn det som er vanlig for gasskraftprodusenter i andre EØS-land.

Overskudd

Miljøverndepartementet opprettholder en streng utslippsgrense for nitrogenoksider (NOx), men åpner for at Naturkraft på visse betingelser kan få godskrevet NOx -reduserende tiltak på andre utslippskilder – såkalte fleksible NOx -tiltak.

I Tyskland og Frankrike er det 50 prosent kraftoverskudd, men flere kullkraftverk skal legges ned. Under den tysk-norske energidagen på Expo 2000 sa viseadministrerende direktør Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft at det er ulønnsomt å bygge gasskraftverk i Norge nå (Teknisk Ukeblad 37/2000). Det vil ta noen tiår før kraftmarkedet i Europa er i balanse.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.