Ulønnsom bredbåndstelefoni

STØRST: ¿ Bredbåndstelefoni er en bransje hvor det er lett å etablere seg, men vanskelig å få overskudd, sier administrerende direktør Arild Nilsen i Telio AS. (Bilde: Telio)
(Bilde: Telio)

Med bredbåndstelefoni menes i denne sammenheng taletrafikk ved hjelp av vanlig analog telefon som kobles til en adapter som igjen plugges i Internett-uttaket i veggen, ofte kalt VoIP i forkortet versjon. Tilbudet må ikke forveksles med mer primitiv Skype-trafikk, eller avansert integrert IP-kommunikasjon for bedriftsmarkedet.

Mange tilbydere

Bredbåndstelefoni er utvilsomt et effektivt hjelpemiddel for å redusere telefonutgiftene i hjemmet, i alle fall for de fleste. Men er det penger å tjene på bredbåndstelefoni også for tilbyderne?

– Ja, sier administrerende direktør Arild Nilsen i Telio AS.

– I Norge er det anslagsvis 35 VoIP-operatører – litt varierende fra dag til dag. Og det er trolig bare Telio som tjener penger. Det har vi gjort fra første dag, sier Nilsen.

Situasjonen er den samme også i andre land. I USA er det et enormt antall tilbydere, rundt 1100. Ifølge Nilsen er det få eller ingen som tjener penger selv etter 5-6 års drift. – Dette er en bransje hvor det er lett å etablere seg, men vanskelig å få overskudd, sier han.

Kritisk valg

– Valg av forretningsmodell er avgjørende for hvorvidt man lykkes som leverandør av bredbåndstelefoni. De som velger en modell med null fastavgift og inntekter kun basert på tellerskritt er dømt til å mislykkes, sier Nilsen. Telio har valgt omvendt prisstruktur med en fastavgift og gratis tellerskritt.

Hva så med tjenestekvalitet i bredbåndstelefoni? Økt båndbredde, er Telios svar. Nilsen hilser også en effektiv regulering av VoIP-telefoni velkommen. – Telekom er en kritisk samfunnsressurs hvor visse spilleregler må herske. Her ligger vi bra an i Norge, langt bedre enn i Sverige og Danmark hvor alternative leverandører av bredbåndstelefoni nærmest er blokkert av Telia og TDC, mener Nilsen.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå