SAMFUNN

Ulik effekt

Det er ikke likegyldig hvor i verden klimagasser slippes ut. NOx-utslipp kan gi høyst ulik effekt på omsetningen av drivhusgassene ozon og metan i atmosfæren, viser flere studier. Det avhenger av meteorologiske betingelser som varierer med tid og sted, skriver Cicerone. Cicero og Norsk institutt for luftforskning skal undersøke hvilken betydning utslippsstedene har. Svaret kan få betydning for fremtidige klimaforhandlinger.

Les mer om: