ARBEIDSLIV

Uklok bruk av forskningsmidler

- Norges forskningsråd sprer sine forskningsmidler utover for mange små prosjekter. Forskningsfinansieringen lider av manglende kontinuitet, og vi oppnår ikke ønskede synergieffekter, sier Kjell Olav Mathisen i Telenor Forskning og Utvikling.

Forskningssjefen er generelt kritisk til norske forskningsmyndigheter og spesielt til Forskningsrådets forvaltning av sine knappe ressurser.

Prosjektforslag avvises

Over en årrekke hadde den nasjonale telegiganten ansvaret for å kanalisere forskningsmidler til IKT-prosjekter i industri og instituttsektoren på vegne av Samferdselsdepartementet. Denne ordningen stoppet opp på begynnelsen av 1990-tallet, da Telenor ble et statsaksjeselskap.

- Telenor FoU er landets største forskningsmiljø innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). En rekke selskaper, som Nera, Tandberg og Opera Software, er tuftet på teknologi utviklet i forskningsavdelingen vår.

I dag blir våre prosjektforslag ofte møtt med den holdningen at vi er så store at vi kan greie oss selv. Det gjør vi. Men samtidig går IKT-Norge glipp av potensielle ringvirkninger av at vi, som lokomotiv, har tyngde til å dra med oss andre, fremholder Mathisen.

Kanaliserer forskningsmidler

Han legger til at Telenor får NFR-midler til Avantel (Avanserte Teletjenester), et samarbeidsprosjekt med Ericsson, Compaq, Sintef og NTNU. - For vår del dreier det seg om to millioner kroner i fjor og fire i år. Men dette er midler som vi kanaliserer videre til NTNU og Sintef, sier Mathisen.

Avantel er et prosjekt under Munin (Multimedia, Nomade and Internet), som er et samarbeid mellom Telenor, Abelia og en rekke industribedrifter. Formålet er å styrke nasjonal innovasjonsevne gjennom en tettere kopling mellom FoU-aktivitetene i industri, instituttsektoren og unviersitetene.

Tirsdag 29. januar er Forskningsrådets fremtid blant temaene for en heldags konferanse i regi av Utdannings- og forskningsdepartementet.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.