SAMFERDSEL

Uenige om verftfusjon

Hvis Kjell Inge Røkke og ledelsen i Aker RGI får det som de vil, kommer Aker Yards og Kværner Shipbuilding til å danne et selskap med 12.000 ansatte og en forventet omsetning på nærmere 17 milliarder kroner.

Deler av forslagte fra Aker RGI er ikke spiselig i denne formen for Kværner. Blant annet er styreformann Christian Bjelland og ledelsen i Kværner være sterkt uenige i de forventede synergier en sammenslåing av skipsverftene vil ha.

Men Kværner er åpen for å diskutere en sammenslåing, og bedyrer i en pressemelding at selskapet tidligere har tatt initiativ i den retningen. Kværner bedyrer at de fortsatt er med på å diskutere en fusjon av skipsbyggingsaktivitetene.

TBL vil ikke gå i samme fella som NHO-presidnet Jens Ulltveit Moe og ønsker ikke å kommentere en mulig Aker-Kværner-fusjon.

– Dette verken kan eller vil vi kommentere, så lenge det er uenighet mellom partene, sier administrerende direktør Karl Nysterud i Teknologibedriftenes Landsforening. Både Aker Maritime og Kværner er medlemmer i TBL:

Les mer om: