ENERGI

Uenige om Tjeldbergodden

UENIGE Gasskraftverket på Tjeldbergodden skaper splid. Håvard Holm fra SFT og NVE-sjef Agnar Aas spiller ballen over til regjeringen.
UENIGE Gasskraftverket på Tjeldbergodden skaper splid. Håvard Holm fra SFT og NVE-sjef Agnar Aas spiller ballen over til regjeringen. Bilde: Tommy Rudihagen
Tommy Rudihagen
18. jan. 2006 - 12:44

Mens Aas gir konsesjon uten krav til CO2-rensing, anbefaler SFT regjeringen å tillate gasskraftverket kun dersom det bygges med renseteknologi fra dag en.

NVE og SFT spiller dermed ballen over til regjeringen, som i realiteten må sette en av organenes innstillinger til side.

NVE og SFT samarbeidet om en ting: Felles pressekonferanse om gasskrafkonsesjon.

Ubalanse

Agnar Aas vektla under pressekonferansen i Oslo i dag kraftunderskuddet i Møreregionen.

Et kraftverk på Tjelbergodden vil tilføre 7 nye TWh til området, og dermed redusere ubalansen mellom produksjon og forbruk som er oppstått over lengre tid.

NVE forutsatte at Norge oppfylte sine internasjonale klimaforpliktelser, tross nye CO 2-utslipp fra et kraftverk på Tjeldbergodden, uten å komme inn på hvem som evenetuelt skal finansiere dette.

Trenger incentiver

Aas påpekte at regjeringen har satt i gang konkret arbeid for å se om det er mulig å etablere en verdikjede for CO 2-rensing, og mente derfor ikke konsesjonen skulle legge ytterligere føringer på dette området.

SFT-sjef Håvard Holm hadde motsatt oppfatning. SFT mener de internasjonale klimaavtalene, med CO 2-kvotehandel, gir for små økonomiske incentiver til å presse gjennom teknologiskift, og la til grunn at kravet derfor måtte knyttes til utbyggingen.

SFT anbefaler derfor miljøverndepartementet å kreve CO 2 -rensing fra første dag, om Tjelbergodden skal bygges.

Spørsmålstegn

Miljøinteresser i salen støttet naturlig nok SFTs konklusjoner, og satte store spørsmålstegn ved NVEs økonomiske beregninger som viser at CO 2-rensing per nå ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Hvor viktig konsesjonstildelingen reelt blir, gjenstår å se. Selv om regjeringen skulle støtte NVE sin konklusjon, er gasskraftanlegget, ifølge utbygger Statoil, et relativt marginalt økonomisk prosjekt.

Må Statoil kjøpe hele kvotemengden for CO 2-utslipp fra et konvensjonelt gasskraftanlegg, er sannsynligheten for utbygging likevel relativt små.

Les mer om: