SAMFERDSEL

Uenige om gassferger

Samferdselsdepartementet har gitt fem gassfergekonsesjoner til Vestlandet (E39 Stavanger-Bergen). Men også Fosen Trafikklag sier de vil ha gassferge. Før Stortinget endrer investeringsrammene for gassferger, vil imidlertid ikke Vegdirektoratet gi tillatelse for strekningen Flakk-Rørvik. Det skriver direktoratet i et brev til Fosen Trafikklag, som har søkt om å få forbindelsen klassifisert som eget forskningsprogram for mer miljøvennlige gassferger. Et flertall på Stortinget mente da de behandlet revidert budsjett i juni, at et slikt prosjekt ville være naturlig. Fosen Trafikklag søkte derfor om godkjenning, men fikk avslag. Direktør Nils Arne Lines sier til Adresseavisen at de ser positivt på saken allikevel. Årsaken er at myndighetene nå sier at de vil avvente Stortingets behandling av budsjettet for 2005.

Ikke prioritert

Vegdirektoratet - som bekrefter avslaget - mener at Stortinget nå må bevilge mer penger til utvikling av gassferger. Flakk-Rørvikprosjektet kommer i tillegg til de fem vedtatte fergene, og drives fram bl.a. av Fosen mekaniske verksted, Fosen Trafikklag og Marintek. Men politikerne nøler med å forplikte seg. Stortingsflertallet har sagt seg enig i at Norge må satse på miljøvennlig kollektivtransport - herunder gassferger, men konkrete midler til dette ekstra utviklingsprosjektet later til å sitte langt inne. Det ble ifølge brevet fra Vegdirektoratet til Fosen trafikklag, ikke gitt konsesjon til gassferge på sambandet Flakk-Rørvik fordi dette ikke står på prioritert liste i Nasjonal transportplan.

Må være norsk

Den 25. mars i år skrev TBL Maritim et omfattende brev til statsråd Ansgar Gabrielsen, som da var næringsminister. I brevet fastslås at Vegdirektoratet holder på med prekvalifisering av interesserte redere vedrørende de to fergesambandene på E39 mellom Stavanger og Bergen. Så skal utvalgt rederi bestille gassfergene. En avklaring m.h.t. rederi og dermed verftene, kan ifølge brevet ikke påregnes før i høst. TBL mener at det klart må tilkjennegis at byggingen av gassfergene er et norsk del-offentlig FoU-prosjekt, og at fergene forutsettes bygget i Norge.

TBL sier at man ikke må finne seg i at byggingen går til utlandet, idet dette er et ytterst viktig industriprosjekt der Norge har forutsetninger for å beholde en ledende posisjon.- TBL følger saken nøye, og øyner et visst lys i tunnelen bl.a. i forbindelse med budsjettet for 2005, sier direktør Egil Holland i TBL Maritim.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.