MOTOR

Uenige om flyrevolusjon

Administrerende direktør Ola Strand i SAS Norge (t.v) og driftsdirektør Asgeir Nyseth i Norwegian er uenige om når vi kan vente nye og mer klimavennlige fly fra Airbus og Boeing.
Administrerende direktør Ola Strand i SAS Norge (t.v) og driftsdirektør Asgeir Nyseth i Norwegian er uenige om når vi kan vente nye og mer klimavennlige fly fra Airbus og Boeing.Bilde: Per Erlien Dalløkken
Per Erlien Dalløkken
31. jan. 2008 - 12:59

SAS er de største teknologioptimistene og forventer et kvantesprang som gir fly med 30 prosent mindre utslipp enn i dag allerede i 2015.

Norwegian tror også Airbus og Boeing vil komme med mer klimavennlige passasjerfly enn de som trafikkerer luftrommet i dag, men langt senere og i hvert fall ikke før 2020.

Det kom fram da Avinor, SAS, Norwegian, Widerøe og NHO onsdag presenterte prosjektrapporten «Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart».

Skal kvitte seg med verstingstempelet

Nullvisjon

Rapporten påpeker at det er størst klimaeffekt å hente på flytekniske og -operative forbedringer.

– Luftfart kommer ikke til å forsvinne. Tvert om. Da må vi i bransjen selv ta ansvar og sørge for utslippsreduksjoner. Nå er vi enige om nullvekst i Norge fram til 2020, mens det internasjonalt jobbes med visjonen om null utslipp i 2050. Det skal la seg gjøre for en bransje med betydelige midler og kunnskap til å gjennomføre et slikt løft, sier administrerende direktør Ola Strand i SAS Norge.

I løpet av året vil 70 prosent av selskapets flåte består av sistegenerasjons B737.

Ny flåteplan

– En utfordring er når vi skal skifte fly. Vi tror det gir størst miljøgevinst å vente på neste generasjon som vi venter vil komme i perioden 2015-2020, sier Strand.

Dette er fly som forventes å ha om lag 30 prosent lavere CO2-utslipp per setekilometer enn nåværende generasjons fly.

SAS skal i løpet av våren vedta ny flåteplan, og selskapet erkjenner at det er en del ukjente faktorer.

– Verken Airbus eller Boeing har lansert planer for noe nytt fly, selv om sistnevnte i desember varslet at det kan komme innen 18 måneder. Så det blir en flåteplan med visse forbehold, sier miljøsjef Helge A. Hafstad i SAS Norge til TU.no.

Skeptisk

Norwegian er imidlertid av en annen oppfatning.

– Vi har valgt en annen strategi. Neste generasjon fra Airbus og Boeing kommer langt senere, og jeg vil jo si at det er en del å hente på å investere i nyere flypark allerede i dag, sier driftsdirektør Asgeir Nyseth i Norwegian.

Selskapet inngikk i fjor høst avtale om kjøp av 42 nye B737-800, med opsjon av ytterligere 42, og leaser elleve av samme type.

– Disse flyene skal fases inn fram til 2020, og da disse vil slippe ut 20-30 prosent mindre CO2 enn flyene vi har i dag, sier Nyseth.

Det er også penger å spare. Med dagens dollarkurs ville Norwegian hatt 300 millioner kroner i årlig drivstoffbesparelse på å bruke B737-800 framfor B737-300 på alle sine flyginger.

Les mer om: