IT

UDI skal behandle søkere digitalt

Bilde: colourbox.com
Tone Strøm-Gundersen
29. nov. 2007 - 07:00

Hele utlendingsforvaltningen med utenriksstasjoner, politiet og UDI skal få elektronisk saksbehandling.

Dermed er nok et stort offentlig prosjekt servert IT-bransjen.

To år til

– Vi gjennomfører en større systemutviklingsprosess, sier Tore Dæhlin, avdelingsdirektør i UDIs avdeling for elektronisk forvaltning.

Prosjektet, som har fått navnet programmet EFFEKT, skal være gjennomført i løpet av 2010.

Flere etater forvalter utlendingsloven. UDI er den sentrale enheten, men samtlige 27 politidistrikter i Norge og 95 utenriksstasjoner har et viktig førstelinjeansvar.

Lang saksbehandlingstid

– Vi har for lange saksbehandlingstider og trenger derfor et effektivt digitalisert informasjonssystem, sier Dæhlin.

Programmet EFFEKT er delt i tre: Informasjonsflyten internt i utlendingsforvaltningen skal digitaliseres, elektroniske selvbetjeningsløsninger skal på plass og informasjonssamhandlingen med andre etater skal også digitaliseres.

For tiden er det 4 prosjekter i programmet. I tillegg er konsulentselskapet Da Vinci valgt som bistandspartner i strategispørsmål gjennom hele programmet.

– Vi la et løp for denne prosessen allerede i 2005, men må nå gjennomgå alt på nytt fordi tiden har løpt litt fra oss på teknologisiden, sier Dæhlin.

DUF

I 2003 innførte UDI saksbehandlingssystemet DUF (Datasystem for utlendings- og flyktningsaker) som er basert på en proprietær løsning.

DUF hadde store oppstartsproblemer og kom ikke heldig ut av en evaluering Statskonsult gjorde før det var satt i produksjon. DUF fungerer bra i dag. Etter DUF har UDI utviklet en tjenesteorientert plattform for nye systemer.

– Vi har ennå ikke bestemt oss for hva vi skal gjøre med DUF nå – om vi skal leve videre med programmet eller kapsle det inn, sier Tore Dæhlin.

Utlendingsdirektoratet er godt fornøyd med at nytt visumsaksbehandlingssystem er rullet ut på de norske utenriksstasjonene. Systemet er utviklet på den nye tjenesteorienterte plattformen

– Flere europeiske land har sett på den løsningen vi har valgt. Vi deltar også i et EU-nettverk om utvikling av nye systemer innenfor utvikling av utlendingsforvaltningen, sier Dæhlin.

Kortere saksbehandlingstid

Teknisk Ukeblad har tidligere skrevet at IT-bransjen har etterlyst et mer helhetlig og mer effektivt system for å lette arbeidsinnvandringen til Norge. Nå lover UDI bedring.

– Norges konkurransekraft i det internasjonale arbeidsmarkedet bør styrkes. Elektronisk saksbehandling og selvbetjeningsløsninger bidrar til dette. I forbindelse med selvbetjeningsløsninger ønsker vi å innføre selvdeklarasjon slik at seriøse arbeidsgivere kan gjøre mer av jobben selv. En slik arbeidsdeling mellom oss og næringslivet vil gjøre prosessene enda mer effektive, mener Dæhlin.

Les også:

IT-indere stoppes av byråkratisommel

Les mer om: