Udetonerte bomber i hjemmene

Når varmtvannsberederen blir gammel og sikkerhetsventilen lekker, løser noen problemet med å plugge igjen ventilen, uten å tenke over konsekvensene.

Bladet Rørfag skriver om en rørlegger som fant to slike tanker med modifiserte ventiler i samme hus. Ved overkoking kan slike tanker uten sikkerhetsventil betraktes som udetonerte bomber, mye kraftigere enn folk flest aner, mener rørleggeren.

Les mer om: