NETTARKIV

Ubyråkraten

Bedriftslederen Lasse Jahnsen gjør som Bøygen. Han går utenom - byråkratiet. Han og de andre grunnleggerne av Epcon Offshore AS kan ha skutt gullfuglen. Flere og flere oljeselskaper etterspør vannrensingsutstyret deres. - Prøving og feiling i felt har vært gjennomgangsmelodien, forteller fagforeningsmannen, avismannen og SV-politikeren som er blitt bedriftsleder i det ytterst krevende offshoremarkedet.

- Gjennom mitt engasjement i Nopef, Norsk Olje og Petrokjemi Forbund har jeg mange kontakter offshore og kjenner hvilke fullmakter driftsorganisasjonene har. Direkte kontakt med dem er vår vei inn i markedet, forteller Jahnsen.

Driftsorganisasjonene har takket ja til å leie prøveutstyret for å teste ut Epcons system fordi de eksisterende vannrensingsystemene ikke fungerer tilfredsstillende. - Etter en prøveperiode hvor drift kan vise til gode resultater, kommer ønske om investering fra plattformene. Da er det lettere å overbevise byråkratiet i land om at investeringen er nødvendig.

Dagens lokaler i Sandefjord kan være for små. Jahnsen har kontaktet Norsk Hydro som tilbyr ledig plass på Herøya i Porsgrunn, og høyst sannsynlig kommer bedriften til å flytte dit. - I Porsgrunn finnes en solid industriell klynge som sammen med Høgskolen i Telemark kan bidra til å videreutvikle vår bedrift.

Jahnsen er svært optimistisk med tanke på fremtiden, men trenger kapital for å vokse. Konkurrenteneer sterkere finansielt, men Jahnsen er sikkter på at Epcon har den beste teknologien.

- Gjennom mine kontakter har vi klart å bryte de byråkratiske barrierene. For små bedrifter er rammekontraktene som oljeselskapene oppretter med de store underleverandørene, ofte en uoverstigelig hindring. Jeg mener bestemt at den type kontrakter hindrer innovasjon og nytenking, avslutter Jahnsen.

Les mer om: