ENERGI

Tyske beholdere kan løse norsk atomavfallskrise

IFE vurderer å kjøpe inn flere tyske beholdere for å lagre det norske atombrenselet. Kan være løsningen for vanskelig avfall.

En CASTOR V/52, en type beholder som kan brukes til å lagre norsk atombrensel.
En CASTOR V/52, en type beholder som kan brukes til å lagre norsk atombrensel. GNS Gesellschaft für Nuklear-Se

Et knippe tyskproduserte lagringsbeholdere kan være løsningen for det vanskelige norske atombrenselet på Kjeller utenfor Oslo. De tyske beholderne som er sertifisert av det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), er mye brukt for å mellomlagre atomavfall i flere land.

Les mer om: