Tysk-norsk ingeniørkontakt

- Vi har gjort dette ved to tidligere anledninger, på Norshipping og Bygg reis deg i fjor. Da stilte henholdsvis 11 og 16 tyske bedrifter, forteller Astrid Tidman Sørland. I uken før påske var en representant for Norsk-tysk handelskammer i Tyskland for å finne interesserte tyske bedrifter.

Kontakten går blant annet gjennom ingeniørorganisasjonene. VDI, som tilsvarer NIF i Norge, vil bli brukt i prosessen. De tyske bedriftene får hjelp til å lage norske presentasjoner av seg og sine produkter. Disse presentasjonene blir så sendt ut til norske bedrifter, forteller Sørland.