NYHETER_BYGG

Tyin-kontrakt inngått

Avtalen har en ramme på omlag 512 millioner kroner. Avtalen med Selmer Skanska er en foreløpig kontrakt (Letter of Intent).

Bygg- og anleggsentreprisen omfatter bygging av kraftstasjon med tilhørende tunnelsystem, lagerhus, pumpestasjon, etablering av temporære anlegg og landskapsarrondering med nødvendig avslutning. Videre bygging av fundamenter for mekanisk og elektrisk utstyr i kraftstasjonen, samt kabel- og rørkulverter for oppkobling mot eksisterende anlegg. (Les mer om kraftverket på side 36) (kas)

Les mer om: