Tvilsom tøying

Nature skriver at fenomenet oppsto på sekstitallet, da idrett begynte å spre seg som rekreasjonsmiddel for alle.

Tanken var at utbøying skal redusere faren for smertefulle kramper. Det ble etter hvert klart at slik virker det ikke, men da hadde troen på oppvarming og uttøying etterpå allerede festet seg.

Både toppidrettsutøvere og vanlige trimmere tror tøying har en viktig funksjon, både med hensyn til ytelse og for å forebygge skader.

Forskere ved University of Sidney i Australia har gransket fem store undersøkelser på nytt. Alle ansees som tilstrekkelig omfattende til å være troverdige. Ingen av dem viser noen som helst positiv effekt av bøy og tøy. Andre eksperter støtter også denne konklusjonen, skriver Nature.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå