INDUSTRI

Tviler på billig kraft

UTÅLMODIG: Industri kraftregimet er fortsatt i det blå etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett. Industrien venter nå utålmodig
UTÅLMODIG: Industri kraftregimet er fortsatt i det blå etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett. Industrien venter nå utålmodig

Om få år utløper de gunstige kraftprisavtalene til industrien, og mange industriaktører har i lang tid etterlyst hva slags rammebetingelser de vil få i framtiden.

Mangler avklaringer

15. mai er det varslet at regjeringen endelig vil presentere nye kraftordninger for industrien i revidert nasjonalbudsjett. Men Norsk Industri har ikke stor tro på regjeringen vil ha alt klart.

- Vi frykter at det fortsatt vil være ting som henger i lufta. Regjeringen strever nok fortsatt med å finne en form på regimet som er legal i forhold til EØS-avtalen, sier direktør for industripolitisk avdeling i Norsk Industri, Svein Sundsbø.

EØS-regelverket forhindrer Norge fra å gi statstøtte til enkeltbransjer og enkeltbedrifter, av hensyn til en sunn konkurranse mellom europeiske bedrifter.

Har fått signaler

Problemet, mener Sundsbø, er at kvotesystemet påvirker kraftprisene i de landene som er med i Kyoto-avtalen, mens land som står utenfor klimaavtalen, som USA og Kina, ikke har opplevd samme stigning i kraftprisene. Dermed blir konkurransevilkårene mellom bedrifter i disse landene og europeiske bedrifter lite rettferdige.

Sundbø forventer at regjeringen i det minste vil fortelle hvordan de arbeider med temaet i revidert nasjonalbudsjett.

- Vi har fått signaler om at temaet vil bli berørt, men hva som kommer vet vi ikke, sier Sundsbø.

Hovedkravet til landsforeningen er at regjeringen må komme i mål med en ordning som sikrer kraftkrevende industri konkurransedyktige kraftpriser.

Hvis ikke vil nøkkelbedrifter i distriktene flagge ut og etablere seg andre steder enn i Norge. Dette vil igjen føre til at klimautslippene vil øke i global sammenheng, fordi andre land ikke har like strenge utslippskrav som oss.

Brev til Enoksen

Nylig sendte 12 fylkesordførere og fylkesrådsledere et brev til olje- og energiminister Odd Roger Enoksen hvor de minte om hva de mener står på spill.

- Vi kan ikke understreke viktigheten av at det nå legges opp til en ordning som trygger våre distrikters - og fastlands-Norges viktigste næring. Den kraftkrevende industrien har høy kompetanse, er verdiskapende, bygger på regionale naturressurser, og har et langsiktig perspektiv, skriver de tolv i brevet til Enoksen.

Kraftkrevende industri har i dag 30.000 direkte sysselsatte, og mellom 40 og 50 lokalsamfunn har virksomheter fra denne industrien som hjørnesteinsbedrifter.

Garantist for regioner

- Den kraftkrevende industrien står på mange måter som garantister for utviklingen av disse lokalsamfunnene. Det er derfor av stor distrikts- og næringspolitisk betydning å få utformet en god ordning for kjøp av kraft for denne næringen, skriver de videre.

Arbeidet med det nye industrikraftregimet er en hard nøtt for regjeringen. Opprinnelig skulle et forslag legges fram i fjor høst, men før jul varslet Enoksen at regjeringen ville bruke lengre tid på arbeidet, blant annet av hensyn til EU, som også jobber med å avklare rammebetingelser til bedrifter i EU.

Les hele brevet til Olje- og energiministeren her.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.