NATURVITENSKAP

Tverrfaglig for Sintef

De ansatte i Sintef ble overrasket da konsernsjef Morten Loktu gikk tilbake til Statoil. Hans fornyingsarbeid i forskningsstiftelsen var langt fra ferdig. En viktig del av dette er å endre strategi og markedsarbeidet.

- Mål og strategier som er nedfelt i Sintefs Utviklingsplan 2003-06 ligger fast. Styret understreker viktigheten av å holde fokus og retning i de pågående prosessene i forhold til marked, fag og organisasjon, sier styrets leder Jan Erik Korssjøen.

Sintef befinner seg i en omstillingsfase. Tidligere har det vært svært nære bånd mellom Sintef og NTNU. Det er uvisst hvordan dette vil være videre, men Universitetsloven vil påvirke stiftelsens fremtid. Den krever at universitetene har et element av kommersiell drift. Det betyr at universitet selv må ut og selge forskningsoppdrag.

Siden Sintef er en stiftelse, får ikke NTNU-ansatte kreditt for arbeid iSintefs regi. Det vil endres dersom forskningen utføres gjennom et aksjeselskap. Det er derfor nødvendig å avklare forholdet mellom NTNU og Sintef - et forhold hvor Sintef hittil har vært en integrert del av NTNUs virksomhet.

- Vi må i større grad også rette oss mot en annen del av markedet og vi må etablere helt nye relasjoner internasjonalt. Dette krever en omstilling i virksomheten, sier direktør Roger Strøm i Sintef. Han har ansvaret for marked og salgsprosesser, og sitter ved Sintefs oslokontor.

Tverrfaglig

Sintef har i stor grad drevet salg basert på enkeltpersoner og timer. Dette har vært salg som har gått gjennom bekjentskaper og eksisterende fagnettverk. Hver enkelt ansatt har hatt stor individuell frihet til markedsføre seg selv. Dette har medført at det har vært vanskelig å holde oversikten over hvilken kompetanse som er tilgjengelig i forskningsstiftelsen.

- Vi må ut og selge vår kompetanse i større forskningsprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt. Norske miljøer har i alt for liten grad brukt den kompetansen Sintef besitter, forteller Strøm.

Han presiserer at det stort sett har vært noen få av de store industrilokomotivene som har brukt kunnskapen i Sintef jevnlig. - Vi har kompetanse langt ut over dette. I fremtiden vil problemstillingene omfatte flere fag, og den tradisjonelle spesialisten blir en liten del av et oppdrag. Det vil komme flere tverrfaglige utfordringer.

Kompetansekrav

Kun syv prosent av Sintefs inntekter er frie forskningsmidler over statlige bevilgninger gjennom Norges Forskningsråd. Resten av inntektene må skaffes gjennom betalte oppdrag. Strøm fremhever at det er viktig å være i god dialog med de som bestemmer over hvor forskningsoppdrag skal gjennomføres.

- Vi ser hva som skjer etter at Hydro kjøpte tyske VAW. En vesentlig andel av forskningen havner i Tyskland. Det er der tyskerne er vant til å henvende seg. Og, ikke minst, vet de at tyske forskere har kompetanse til å gjennomføre oppdragene.

Også oljeselskapene er i ferd med å endre sine FoU-strategier. Statoil inngår allianser med leverandørindustrien som Schlumberger på reservoarteknologi, og Linde på naturgass. En stadig større andel av deres FoU blir lagt til leverandørindustrien.

Konsernsjef Helge Lund i Statoil sa på sin første pressekonferanse at Statoil heretter vil kjøpe kompetanse innefor de områdene de ønsker og har behov for å utvikle. Disse oppdragene skal gå ut på anbud, og et hovedevalueringskriterium vil være kompetansen som kan tilbys. - Pris er ikke viktig i denne sammenhengen, understreker Lund.

Han ser for seg at FoU-prosjektene heretter vil ha en tredelt finansiering. Oljeskapet står for en tredel, leverandør med en tredel, og en tredel offentlig finansiering, enten gjennom Norges Forskningsråd eller EUs forskningsprogrammer.

- Det er i denne settingen Sintef må spille kortene riktig. Vi må markedsføre kompetansen bedre, særlig overfor leverandørindustrien. De har ofte benyttet kun internkompetanse eller kjøpt kompetansen helt andre steder enn hos oss. Sintef har kanskje landets fremste eksprise innen olje og gass. Vi har høy samfunnsfaglig kunnskap, sitter med dypgående kunnskap innen helse, miljø og sikkerhet, marin teknikk og en rekke andre områder. Dette budskapet må vi få frem, understreker Strøm.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.