SAMFERDSEL

Tusenvis skulle sykle her hver dag, men krankollaps forsinker bueformet dreiebru

Over Københavns havn.

Den nye gang- og sykkelbroen skal gå fra Vester Voldgade til Langebrogad - på samme sted hvor det gikk en bro på 1700-tallet.
Den nye gang- og sykkelbroen skal gå fra Vester Voldgade til Langebrogad - på samme sted hvor det gikk en bro på 1700-tallet. Foto:  Team BuroHappold Limited

Sykkeltrafikken i København vokser og vokser. I år skulle de rundt 40.000 syklistene, som kjemper om plassen på sykkelstiene over Langebro, endelig få større albuerom. 

En elegant bueformet dreiebro, som har fått navnet Lille Langebro, er under oppføring og skal fungere som avlastning for store Langebro, samtidig som den skal åpne og slippe båttrafikk forbi. 

Lille Langebro skulle opprinnelig stå ferdig i år, men et uhell hos produsenten av de fire bruelementene som utgjør broen gjør at syklistene må smøre seg med enda mer tålmodighet, melder danske Ingeniøren.

For noen uker siden ble de fire elementene lastet på en lekter hos Hollandia BV i Rotterdam. Under lastingen av et av dem knakk kranen og et element faller oppå et annet som allerede lå på lekteren.

– Til å gråte av

To personer fikk lettere skader som følge av uhellet - men nå viser det seg at de to bruelementene er totalskadd. Det tok over ett år å produsere elementene - broen blir dermed forsinket, ifølge Ingeniøren.

– Sammen med entreprenøren har vi fått gjennomført svært mange analyser av skadene. Det er snakk om dobbeltkonkave bruelementer, så man kan ikke bare se på skadene utenfra. Man er nødt til å 3d-scanne dem helt for å se om de fortsatt har riktig form. Og nå har vi altså fått vite at de er totalskadde. Det er til å gråte av, sier direktør Peter Cederfeld i byutviklingsprosjektet Blox til Ingeniøren.

To av totalt fire bruelementer ble totalskadd da en kran knakk og mistet et element over et annet som lå på en lekter hos Hollandia BV i Schaardijk i Rotterdam. Illustrasjon: Blox Foto: Blox

Når produsenten kan skipe over nye bruelementer, tør han ikke spå, fordi det blant annet er usikkert hvor lang tid det vil ta å skaffe nytt stål.

  Foto:  Team BuroHappold Limited

Lille Langebro er forøvrig plassert på samme sted hvor det var oppført en bro på 1700-tallet, som ble brukt av soldater som den gang patruljerte på byens vollgraver.

Nå skal dreiebroen forbinde Christianshavn og Blox - det nye store glassbygget som huser Dansk arkitektursenter ved vannkanten.

Det er Realdina Byg som står bak oppføringen av dreiebroen, og det ideelle fondet Realdina anslo i 2015 at den nye broforbindelsen vil bli brukt av mellom 6.000 og 10.500 gående og syklende hver dag.

Det vil avlaste Langebro, hvor trafikken i årene 2013 til 2015 vokste fra 22.000 til 35.000 daglige syklister. Nå er antallet altså oppe i 40.000 syklister hver dag.

Lille Langebro er tegnet av et internationalt team under ledelse av de britiske ingeniørene BuroHappold Engineering med arkitekterne WilkinsonEyre og Urban Agency.