NYHETER_BYGG

Tunnelenes dag sviktes

Veslemøy NestvoldVeslemøy NestvoldVeslemøy NestvoldVeslemøy Nestvold
13. nov. 2002 - 11:45

Også ett av grunnfjellene i Ingeniør-norge er rystet: selve Fjellspregningskonferansen merker sviktende oppslutning.

En gang i året samles fjellsprengere, geoteknikere og bergmekanikkgruppen for å utveksle erfaringer om nye tunnelprosjekter, nytt regelverk, ny teknologi og sikkerhtetsarbeid.

Knut Berg som har fulgt arrangementet på vegne av NIF og tilknyttede foreninger i mange år, ser tydelig en nedgang og forventer rundt 5-600 deltakere i år.

Han begrunner sviktende oppslutning blant annet med at det stadig blir færre entreprenører i Norge. Men han legger til at gode kollegaer, ertesuppe og flesk, øl og dram samler fremdeles nok til at stemningen står i taket under festmiddagen.

Norge sett utenfra

Ett av høydepunktene i programmet er foredraget av Tom Melbye, en nordmann som er bosatt i Sveits og direktør i MBT International Underground Construction Group.

Han skal prøve å gi svar på om Norge fremdeles er verdensmester i tunnelteknologi sett utenfra.

Ett annet høydepunkt vil være foredraget om nye eksplosiver som kan få store konsekvenser for bransjen.

Nytt regelverk vil gi byggherren mye større ansvar for sikkerhet og rapportering i samarbeid med spregningskyndige, basen og entreprenøren. Nye krav stilles og holdninger må endres. Det sies at Norge har flere ulykker på dette området enn andre.

Tre i ett

Foruten fjellspregningskonferansen arrangeres også Bergmekanikkdagen og Geoteknikkdagen. Her forventer arrangøren rundt 400 deltakere i år.

Først er det en fellessesjon og deretter deles tilhørerne i to grupper avhengig av faget. Her vil deltakerene blant annet få høre om et pågående tunnelbaneprosjekt i Singapore, om dyputgravinger og konsekvenser for omliggende miljø samt om et system for miljøovervåking av grunn og grunnvann.

Dr.ing. Signe Kirkebø er leder av Norsk Geoteknisk Forening og en av arrangørene av Geoteknikkdagen. Hun forteller at vedlikehold av gamle nettverk og bygging av nye er en viktig del av arrangementet i tillegg til det faglige:

- Når det gjelder det faglige innholdet gleder jeg meg spesielt til å høre sivilingeniør Leif Olav Bogen fra NOTEBY AS som skal holde foredrag om Dyputgravinger: hvor godt kan vi forutsi effekter på omkringliggende miljø, på fellessesjonen fredag morgen.

Når: 21.-22. november

Hvor: SAS-hotellet i Oslo