BYGG

Tunnelene spiser penger

BLIR NY: Våren 2010 skal den 18 år gamle Festningstunnelen sammenkobles med den splitter nye Bjørvikatunnelen. Da trengs det oppdateringer.
BLIR NY: Våren 2010 skal den 18 år gamle Festningstunnelen sammenkobles med den splitter nye Bjørvikatunnelen. Da trengs det oppdateringer. Bilde: Scanpix
Mona Strande
7. okt. 2008 - 13:56

Det er en rammeøkning på 142 prosent i forhold til handlingsprogrammet 2006-2009, og skyldes i hovedsak behovet for å gjennomføre strakstiltak i tunneler etter tunnelinspeksjoner.

Dekker ikke behovet

Inspeksjonene, som ble gjennomført på samtlige tunneler i riks- og fylkesveinettet etter raset i Hanekleivtunnelen, avdekket et behov for 300 millioner kroner til nødvendige strakstiltak bare på riksveinettet.

Tiltakene varierer fra ekstra bolting til omfattende sikringsarbeider. Blant annet må Grimstadporten på E18 i Aust-Agder og to tunneler på riksvei 37 Tinnsjøvegen i Telemark sikres mye mer omfattende i dag.

Regjeringen øremerker likevel ikke mer enn 220 millioner kroner til strakstiltak.

Vann- og frostsikring

Budsjettposten skal nemlig også dekke utskifting av vann- og frostsikringen i tunnelene mellom Ålesund og Ellingsøy, og mellom Ellingsøy og Valderøy på riksvei 658 i Møre og Romsdal. Også arbeidet med å skifte vann- og frostsikringen i Freifjordtunnelen på riksvei 70 i samme fylke skal starte opp. Deler av investeirngskostnadene forskutteres av fylkeskommunen og de berørte kommunene.

Programmet for oppgradering av basisutstyr for brannsikkerhet i eksisterende tunneler videreføres.

Les mer om: