BYGG

Tunnelbransjen krever tid

Administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Siri Legernes.
Administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Siri Legernes. Bilde: Mona Strande
Mona Strande
19. apr. 2007 - 08:00

Den norske tunnelbyggemetoden er en anerkjent fremgangsmåte, som har brakt norske tunneleksperter inn i verdensklassen. Man benytter seg av "observasjonsmetoden", som vil si at omfanget av tunnelsikring blir besluttet gjennom hele utbyggingsprosessen etter hvert som fjellforholdene blir kjent.

Mye for pengene

- Dilemmaet med denne metoden er at man ikke kan operere med absolutte tidsfrister og pinlig nøyaktige kostnadsoverslag i forkant fordi den krever faglige vurderinger underveis. Erfaringen viser imidlertid at man får mye mer tunnel for pengene på denne måten enn ved full utstøpning - som kan bli 2-3 ganger så dyrt, sier administrerende direktør i RIF, Siri Legernes.

Legernes understreker at metoden har en viktig forutsetning for å oppnå sikkerhet.

Må kommuniseres

- Man må bruke spisskompetanse kontinuerlig på stuff for å vurdere fjellkvaliteten og graden av sikring, sier hun, og oppfordrer bransjen selv til å gjøre en innsats.

- Det er viktig at disse forutsetningene kommuniseres tydelig og forståelig til politikerne når beslutninger om tunnelprosjekter skal fattes, sier Legernes.

Tid mot kvalitet

Tirsdag hadde Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF) en temadag om tunnelsikring i forbindelse med sitt årsmøte.

Her var Hanekleivrapporten i fokus, og bergingeniør Per Bollingmo, Multiconsult, snakket om forslag til forbedringer i prosjektering og drift av tunneler.

Han mener man må komme bort ifra de senere års utvikling mot at ingen er oppe under hengen for å vurdere berget.

- Vi må få inn kompetent personell, og etablere en form for kvalitetssikring. Både entreprenør og byggherre burde stille med kompetent personell som er tilgjengelig til enhver tid, men det er en utfordring, ikke minst på grunn av tidspresset, sier Bollingmo.

Påvirker sikkerheten

- Jeg mener at den norske metoden, som jeg kaller normalmetoden, gir oss som entreprenører rimelig god arbeidssikkerhet. Reduksjonen i ulykker på stuff skyldes nettopp denne økte sikkerheten, men tidspress og kostnadsrammer kan i noen tilfeller påvirke hva som gjøres, sier sivilingeniør Anders Dahl Johansen, Veidekke Entreprenør.

Det er nettopp forholdet mellom tid, kostnader og sikkerhet i den norske tunnelmetoden Siri Legernes håper NFF-medlemmene vil opplyse politikerne om.Bransjens forutsetninger for sikre tunneler:

  • Kompetent personell tilgjengelig til enhver tid.
  • Gi dette personellet tid til å utføre sitt arbeid.
  • Systematisk kartlegging av geologi og sikringsbehov. Dokumentasjon for ettertiden.
  • Sjekk at sikringen blir utført som bestilt.
  • Etterkontroll av utført sikring i byggefasen.
  • Rutiner for inspeksjon og tilstandskontroll etter åpning.
Les mer om: