BYGG

Tunnelarbeid til 250 millioner i stampe

STANSET UTBEDRINGSARBEID: Arbeidstilsynet har stanset rehabiliteringsarbeidet i de to Ålesund-tunnelene på grunn av dårlige arbeidsforhold. Bildet er tatt ved innkjørselen til Ellingsøytunnelen i Ysteneset.
STANSET UTBEDRINGSARBEID: Arbeidstilsynet har stanset rehabiliteringsarbeidet i de to Ålesund-tunnelene på grunn av dårlige arbeidsforhold. Bildet er tatt ved innkjørselen til Ellingsøytunnelen i Ysteneset.Bilde: Staale Wattø, Sunnmørsposten
Truls Tunmo
26. jan. 2007 - 07:30

Nå rister sunnmørsordførere på hodet av manglende planlegging hos Statens vegvesen før tunnelarbeidet startet.

- Utrolig dårlig

- Når man går i gang med et arbeid som er berammet til å vare så lenge som to år, så må man forsikre seg om at den metoden man velger for arbeidet er godkjent av Arbeidstilsynet. Dette er utrolig dårlig planlegging av Statens vegvesen. Vi har blant annet en stor fiskeindustri i Giske som er avhengig av forutsigbarhet når det gjelder adkomst og transport, sier Ålesund-ordfører Arve Tonning.

Han får følge av ordfører Knut Støbak i Giske kommune.

- Vi vet ingen ting om hva som kommer til å skje videre med tunnelarbeidet. Nå må samferdselsministeren sette ned foten og få i gang arbeidet igjen snarest, uansett hva det måtte koste, sier Støbak.

Fergeforbindelse

Informasjonssjef i Statens vegvesen region Midt-Norge, Wiggo Kanck, vil ikke utdype hvorfor tunnelarbeidet er blitt stoppet av Arbeidstilsynet.

- Vi har anket pålegget deres om å stanse arbeidet. Og vi jobber med alternative transportløsninger. Det er alt jeg kan si nå, sier Kanck.

Overingeniør i Arbeidstilsynet Midt-Norge, Arne Valaker sier:

- Allerede for et og et halvt år siden ga vi råd til Statens vegvesen om å planlegge tunnelarbeidet med tanke på at det ikke skulle være trafikkavvikling samtidig som arbeidet pågikk. Denne anbefalingen har de ikke tatt hensyn til.

Tor Harald Haugen, prosjektleder hos entreprenøren Veidekke ASA, har følgende kommentar:

- Vi har en kontrakt med Statens vegvesen som går ut på at arbeidet skal utføres mens det avvikles kolonnekjøring i tunnelene. Dette er derfor en sak mellom Arbeidstilsynet og Statens vegvesen.

Etatkamp

Striden mellom Statens vegvesen og Arbeidstilsynet har dermed blitt en statlig etatkamp. Tilsynet skriver i sitt vedtak om arbeidsstans at ”arbeidet først kan gjenopptas når det i HMS-planen er inntatt tiltak som sikrer at det ikke avvikles trafikk samtidig som det arbeides i tunnelene.”

Derfor mener Ålesund-ordfører Arve Tonning at fergetrafikk er det eneste alternativet for å få i gang tunnellarbeidet igjen.

- Da kan rehabiliteringen av tunnelene utføres uten trafikk 24 timer i døgnet. Men da må det anlegges tre nye fergeleier, og Vegdirektoratet har sagt at det ikke er økonomisk ramme for å bygge disse.

Brannfarlig

Ellingsøytunnelen og Valderøytunnelen ble bygget i 1987 etter daværende sikkerhetsstandard. Etter pålegg fra brannsjefen i Ålesund måtte begge tunnelene utbedres, primært for å fjernet brannfarlige materialer i matter som er brukt som tetningsmasse i vegger og tak.

Også lys og andre elektriske komponenter må oppgraderes. Stortinget har bevilget 250 millioner kroner til rehabiliteringsarbeidet som begynte i oktober i fjor, men som nå er gått i stampe.

Les mer om: