NETTARKIV

Tungvekter på regning

Startskuddet for det Notur gikk i Trondheim 5. - 6. juni med den internasjonale konferansen Notur 2001 Gathering, High Performance Computing in Norway.

Bedre værmelding

Av oppgaver som skal løses gjennom Notur, står operasjonelle meteorologiske beregninger for Det norske meteorologiske institutt (DNMI) og geologiske beregninger for Statoil sentralt. Tungregneanlegget vil kunne gi sikrere værprognoser, og geologiske beregninger for Statoil vil gi bedre utnyttelse av olje- og gassressursene.

I tillegg kommer forskningsmiljøenes behov for simuleringer innen tradisjonelle områder som kjemi og fysikk, samt nyere områder som medisin og fiskeri.

Fem prosjekt

Fem såkalte Technology Transfer Projects (TTP) er definert: Skalerbare algoritmer; nettbasert visualisering; klima og miljø; medisin; kjemi.

Skalerbare algoritmer går på behandling av store matriser og løsning av ligninger med over en million ukjente.

Klima og miljø omfatter selvsagt værprognoser, men også for eksempel beregning av turbulens i forbindelse med plassering av flyplasser, erosjon rundt rørledninger på havbunnen, spredning av forurensning og kartlegging av optimal plassering av vindmøller.

Nevroinformatikk

Innen medisin er mye av innsatsen konsentrert om et nytt og spennende fagfelt som har fått betegnelsen nevroinformatikk. Dette omfatter blant annet utvikling av nye, avanserte verktøy for å forstå hjernen og verktøy for visualisering og kvalitativ analyse av nervesystemets struktur. Hjernestammen i rotter har vært analysert, blant annet for å se hvordan data går fra storehjernen til lillehjernen.

Notur-prosjektet går til utgangen av 2003 og har en prosjektramme på 168 millioner kroner. Norges forskningsråd står for halvparten av finansieringen.

Les mer om: