PRODUKSJON

Tung på torsk

Fiskeriforskning i Tromsø får det forskningsmessige ansvaret for å tilrettelegge og etablere et organisert avlssystem for torsk i samarbeid med næringen og relevante institusjoner innen avl og forskning. Arbeidet med prosjektering av en ny avlsstasjon for torsk i Tromsø vil starte i 2002 med sikte på snarlig byggestart, opplyser Fiskeridepartementet.

En samlet plan for satsingen på torskeoppdrett skal utarbeides, koordinert av Fiskeridepartementet. Tilskuddet til Fiskeriforskning økes med 10 millioner kroner for å starte arbeidet med utvikling av torsk som oppdrettsart. Norges forskningsråd får minst 10 millioner kroner øremerket til forskning på oppdrettstorsk.

Les mer om: