SAMFERDSEL

Tung jernbanesatsing i EU – Norge sitter på gangen

EU forbereder et nytt stort forskningsprogram for jernbane. Norge var ikke med i forløperen, denne gangen er Jernbanedirektoratets søknad satt på vent fordi Norge ikke er med i Horizon Europe.

Innovasjon, forskning og utvikling i jernbanesktoren er prioritert i EU - men Norge risikerer å bli utestengt fordi vi ikke er med i Horizon Europe
Innovasjon, forskning og utvikling i jernbanesktoren er prioritert i EU - men Norge risikerer å bli utestengt fordi vi ikke er med i Horizon Europe Illustrasjon: Norske Tog

Jernbanen er klimavennlig, ikke bare i Norge der elektrisitetsforsyningen kommer fra vannkraft. I EU representerer jernbanen kun 0,5 prosent av utslippene som stammer fra transport. I Norge er tallet null.