NETTARKIV

TU-retter

Anders J.
11. des. 2001 - 09:52

Teksten i intervjuet vedrørende studentenes navneendringsforslag skal lyde:

Johnsen er imponert over engasjement og initiativ fra studentene: - Det er bare naturlig at studentene vil kreve en større rolle i organisasjonen etter hvert. Studentene er spesielt opptatt av å få skiftet navn på foreningen. Studentene fikk gjennomslag for vedtaket om å vurdere navneendring på forrige Representantskapsmøte. Jeg er helt enig med studentene i at det er viktig å vurdere navnet med tanke på alle yrkesgrupper vi ønsker oss som medlemmer. Mange av våre eldre medlemmer vil imidlertid kjempe med nebb og klør for å bevare navnet vi har. Det blir en utfordrende oppgave for NIFs styrende organer å finne frem til det rette valg i denne saken.

Les mer om: