NETTARKIV

TU på japansk

I slutten av mars blir det et norsk statsbesøk til Japan, og i den forbindelse publiserer Teknisk Ukeblad et magasin på japansk. Dette er gjennomført i samarbeid med Eksportrådet og med støtte fra Nærings- og handelsdepartementet.

Magasinet presenterer artikler om en rekke norske eksportindustrier.

Innen nordlysforskning har Japan vært en god samarbeidspartner. Allerede for 100 år siden hadde professor Kristian Birkeland kontakt med forskningsmiljø i Japan.

Administrerende direktør i Norges forskningsråd, Christian Hambro, tror på økt samarbeid om forskning og utvikling mellom Norge og Japan. Aktuelle områder for samarbeid er skjæringspunktet mellom energi og miljø og miljøforskning knyttet til samspillet mellom hav, klima og atmosfæriske forhold. Våre to land er midt inne i forhandlinger om en forskningsavtale.

Norsk Treteknisk Institutt (NTI) har siden 1996 hjulpet europeiske limtrebedrifter med å sertifisere produktene etter japanske standarder. NTI søker om å bli godkjent sertifiseringsorgan i Japan.

Golfbanene i Japan er en viktig forhandlingsarena. TU presenterer norske golfkøller som er utviklet for ekstreme påkjenninger, med patenter i 30 land.

Fisk er en meget viktig eksportartikkel til Japan. Kråkebollen beiter ned den norske tareskogen. Forskere ved Fiskeriforskning i Tromsø har funnet oppskriften som kan gjøre dette skadedyret til en verdifull ressurs. Rundt 50 tonn ble produsert i Norge i fjor. Kråkeboller er blant de best betalte sjømatproduktene og er en delikatesse i vekst.

Les mer om: