PRODUKSJON

Trykkimpregnert ute

Fra årsskiftet trer forskriften om forbud mot farlige kjemikalier i trykkimpregnert virke i kraft. Men forbudet mot omsetning og bruk gjelder ikke før 1. oktober neste år. Forbudet gjelder virke impregnert med kobber, krom og arsen. Både krom og arsen er kreftfremkallende og akutt giftige. Miljøvernminister Siri Bjerke sier det er et miljøproblem at disse stoffene lekker ut i naturen både under bruk – og som avfall.

Forbudet gjelder ikke trevirke til havneanlegg, stolper til el og tele og autovern.

Les mer om: