Trykkimpregnert farlig avfall

Men dette betyr ikke at det er forbudt å benytte materialer trykkimpregnert med andre stoffer.

Slike finnes allerede og erstatter de forbudte materialene.

De nye materialene er impregnert med stoff som ikke inneholder krom eller arsen. De nye, metallfrie impregneringsstoffene skal ha samme effekt som de gamle.

Men de kan ikke ha kontakt med bakken.

Statens forurensningstilsyn opplyser at gamle, trykkimpregnerte materialer nå er klassifisert som farlig avfall og skal leveres inn på en miljøstasjon.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå