SAMFERDSEL

Tryggere innseiling

Meteorologisk Institutt, Miros, Oceanor og Norcontrol IT deltar sammen med Kystdirektoratet og Sintef Bygg og miljø i et prosjekt som skal gi sikrere skipstrafikk langs norskekysten. Oppgaven er å spesifisere og utvikle elementer for et integrert pilotsystem for bølge- og strømovervåkning, særlig i sterkt trafikkerte kystområder. Informasjonen skal gjøres tilgjengelig på trafikksentralene på Fedje og distribueres på internett.

Gruppen utarbeider også en spesifikasjon og finansieringsplan for et operativt demonstrasjonsprosjekt.

Kompliserte forhold

Informasjon om bølger og strøm er spesielt viktig i områder med stor variasjon i rom og tid. Et slik område er Fedje og innseilingen til Sture Mongstad. Der gir ulike dybder og eksponering mot åpent hav stor variasjon av bølgeforholdene. I tillegg er området utsatt for strømvirvler i forbindelse med utstrømming av vannmasser som stues opp i Skagerrak ved sørvestlig vind. Da kan strømhastigheten bli over fire knop med sterkt variasjon av strømretningen.

For at informasjonen skal bli tilgjengelig, vil målinger fra radarer og bøyer samt resultater fra simuleringsmodeller inngå i et integrert system.

Detaljplan kommer

I prosjektet vil det bli utarbeidet en spesifikasjon av systemet, og tilgjengelige strøm- og bølgemodeller implementert for aktuelle områder. Videre utarbeides et presentasjonssystem for strøm- og bølgedata på trafikksentralen, og presentasjonssystemet på det såkalte FargisNettet videreutvikles.

Deltakerne håper å ha spesifikasjonene med finansieringplan ferdig før sommeren er over.